Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πάνω Κυβίδες, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου (Πρόεδρος) Επάγγελμα: Μηχανικός Αυτοκινήτων Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος Τηλέφωνα: 99418721

Ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Τσιουπανής (Αναπληρωτής Πρόεδρος) Επάγγελμα: Πολιτικός Μηχανικός Οικογ. κατάσταση: Άγαμος Τηλέφωνα:99343705

Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:

Ονοματεπώνυμο: Αντώνης Αντωνιάδης Επάγγελμα: Ιδιωτικός υπάλληλος Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος Τηλέφωνα:99458543

Ονοματεπώνυμο: Αντώνης Ιωσήφ Επάγγελμα: Ιδιωτικός υπάλληλος Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος Τηλέφωνα:99662331

Ονοματεπώνυμο: Αντώνης Ιωσήφ Επάγγελμα: Λατόμος πέτρας Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος Διεύθυνση: Ιωσήφ Ιωσηφίδη 6Β, 4715 Πάνω Κυβίδες Τηλέφωνα: 99662331

Ονοματεπώνυμο: Άντριου Αθανασίου Επάγγελμα: Ιδιωτικός υπάλληλος Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος Τηλέφωνα:99479938

Ονοματεπώνυμο: Γιάννα Καλλινίκου Επάγγελμα: Φιλόλογος Οικογ. κατάσταση: Έγγαμη Τηλέφωνα:99575063

Ονοματεπώνυμο: Σοφοκλής Μιχαήλ Επάγγελμα: Ιδιωτικός υπάλληλος Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος Τηλέφωνα: 99422621

Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:

Ονοματεπώνυμο: Νιόβη Θεοφάνους Επάγγελμα:Γραμματέας Οικογ. κατάσταση:Έγγαμη Διεύθυνση:Χριστόδουλου Σαββίδη 8, 4715 Πάνω Κυβίδες Τηλέφωνα:99802415

Ονοματεπώνυμο:Βάσος Τσίτση Επάγγελμα:Εργάτης γενικών καθηκόντων Οικογ. κατάσταση:Έγγαμος Διεύθυνση:Αγίου Γεωργίου 1, 4715 Πάνω Κυβίδες Τηλέφωνα:99817417